Kaikkien kalojen pilkkikisat Kaitaisissa Paljojärvellä
12.3.2017 ilm. klo 8.30, 10.00-14.00 + siirtymät.


Tervetuloa